Σχετικά με εμάς

Σήμερα, η Rapidsales αποτελεί μια καταξιωμένη εταιρία παροχής υπηρεσιών Contact Center και Τηλεπικοινωνιών. Διαθέτει 120 άρτια εξοπλισμένες θέσεις εργασίας και με “αιχμή του δόρατος” το βέλτιστο συνδυασμό του εξειδικευμένου και διαρκώς εκπαιδευόμενου ανθρώπινου δυναμικού και των αυτοματοποιημένων πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών μέσων και συστημάτων, εξασφαλίζουμε την άμεση κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών κάθε Επιχείρησης ή Οργανισμού του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα. Στόχος της Rapidsales είναι μέσα από τις ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες της να αυξάνει συνεχώς την επιχειρησιακή και επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα των ‘συνεργατών’ της με κεντρικό άξονα την προσωποποιημένη τηλεφωνική επικοινωνία.